Objectius


- Assolir els objectius establerts per / amb l'Alta Direcció.
- Aplicar la tecnologia i innovació al servei del negoci.
- Suport continu a la presa de decisions.
- Pragmatisme enfocat a garantir resultats a curt termini.


Eixos

- Client
- Negoci
- Estratègia
- Tecnologia
- Innovació
- Integració