Sectors


Els professionals de Logit aporten experiència a una gran diversitat dels sectors econòmics i empreses, com són:


- Administració
- Automotriu
- Distribució / FMCG
- Financera
- Industrial
- Assegurances
- Serveis
- Tecnologia
- Telecomunicacions
- Transport