Consultoria estratègica de negoci


- Adaptació de la tecnologia als plans de negoci.
- Adequació organitzativa del model de negoci.
- Plans d'actuació per a la millora empresarial.
- Seguiment i suport a la presa de decisions.
- Nous models organitzatius.
- Estratègies de comerç electrònic
- Gestió i relació amb clients.
- Definició i re-disseny de processos.
- Benchmarking.
- Gestió del canvi organitzatiu / operatiu.


Consultoria Tecnològica


- Gestió estratègica de l'ús de la tecnologia.
- Integració de sistemes.
- Desenvolupament d'eines d'informació per a la gestió empresarial.
- Realització i seguiment de plans de sistemes.
- Establiment de normes ITIL-BSM.
- Integració de sistemes.
- Disseny i implantació d'infraestructures.


Auditories IT


- LOPD.
- ISO 27001 (SGSI)
- Pla de continuïtat de negoci.
- Anàlisi i gestió de riscos.
- Peritatges i arbitratges IT.


Direcció de projectes


- Oficina de Projectes (PMO)
- Gestió de proveïdors de solucions.
- Direcció i coordinació de projectes complexos.


Gestió del capital humà


- Plans de formació.
- Avaluació de coneixements.
- Selecció de personal.
- Gestió d'equips (Externalitzacions, formació de grups)


Interinitat


- Interim Management de la direcció d'organització i sistemes.
- Interim Funcional de posicions clau.