Solucions

Per a una empresa, la informació és un dels seus actius més importants. L'èxit de la seva activitat, depèn de l'eficiència i rapidesa amb que gestioni aquesta informació, constituïda per ingents volums de dades que, convenient i adequadament tractats i analitzats, permetin obtenir avantatges competitius aplicables al negoci.


Logit s'ha posicionat com una empresa altament especialitzada en solucions:


- Estratègiques
- Organitzatives
- Operacionals
- Tecnològiques


Amb provada experiència en projectes de:


- Mobilitat
- Business Intelligence
- C.R.M.
- ERP (SAP, Microsoft Dynamics, Open ERP.)
- Sistemes de Gestió i Control de Producció.
- Logística, transport i distribució.
- Quadres de Comandament.
- B.P.O. (Business Process Outsourcing)
- E-business


En totes les àrees funcionals:


- Comercial - Màrqueting
- Econòmic - Financera
- Control de Gestió
- Producció - Tècnica
- Logística-Magatzems
- Recursos Humans